Danh sách lớp dạy
 
Lớp dạy : 3
Môn dạy: T-TV-A
Địa chỉ: LÊ LAI ( PHẠM VĂN ĐỒNG ) -P. 4 - Q. GÒ VẤP
Mức lương: 1800000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI T2->T6 SẮP XẾP ( 2H)
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0917320715 - 01635268445
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem Cần gia sư Can gia su Tìm gia sư Tim gia su Gia sư uy tín Gia sư dạy kèm Gia su day kem Gia sư hcm Gia sư giỏi Gia sư toán Gia sư hóa Gia sư tiếng anh
Mã số
446/GVAP
   
Chưa giao
   
Cần gia sư dạy kèm
Xem chi tiết »
Lớp dạy : 1
Môn dạy: T-V-RÈN ChỮ
Địa chỉ: TRẦN VĂN MƯỜI ( NGÃ TƯ GIẾNG NƯỚC )-ẤP 3 - XÃ XUÂN THỚI SƠN -H.HÓC MON
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.6 ( SẮP XẾP 2H )
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0917320715 - 01635268445
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem Cần gia sư Can gia su Tìm gia sư Tim gia su Gia sư uy tín Gia sư dạy kèm Gia su day kem Gia sư hcm Gia sư giỏi Gia sư toán Gia sư hóa Gia sư tiếng anh
Mã số
701/12
   
Chưa giao
   
Cần gia sư dạy kèm
Xem chi tiết »
Lớp dạy : 10
Môn dạy:
Địa chỉ: CƯ XÁ CHU VĂN AN đường ĐƯỜNG SỐ 5 - P.26 -Q .BÌNH THẠNH
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - CHIỀU T4-7(4H-6H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0917320715 - 01635268445
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem Cần gia sư Can gia su Tìm gia sư Tim gia su Gia sư uy tín Gia sư dạy kèm Gia su day kem Gia sư hcm Gia sư giỏi Gia sư toán Gia sư hóa Gia sư tiếng anh
Mã số
621/BTHANH
   
Chưa giao
   
Cần gia sư dạy kèm
Xem chi tiết »
Lớp dạy : TIẾNG PHÁP
Môn dạy: CĂN BẢN
Địa chỉ: CƯ XÁ TRẦN QUANG DIỆU- P 14- Q3
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - SÁNG 2-4-6(8H-10H) CHỌN 2 BUỔI
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0917320715 - 01635268445
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem Cần gia sư Can gia su Tìm gia sư Tim gia su Gia sư uy tín Gia sư dạy kèm Gia su day kem Gia sư hcm Gia sư giỏi Gia sư toán Gia sư hóa Gia sư tiếng anh
Mã số
219/3
   
Chưa giao
   
Cần gia sư dạy kèm
Xem chi tiết »
Lớp dạy : 9
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: ẤP 2- XÃ TÂN KIÊN - BÌNH CHÁNH
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI 2-6 ( 6H-8H)
Yêu cầu: CẦN NAM
Liên hệ: 0917320715 - 01635268445
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem Cần gia sư Can gia su Tìm gia sư Tim gia su Gia sư uy tín Gia sư dạy kèm Gia su day kem Gia sư hcm Gia sư giỏi Gia sư toán Gia sư hóa Gia sư tiếng anh
Mã số
255/BCHANH
   
Chưa giao
   
Cần gia sư dạy kèm
Xem chi tiết »
Lớp dạy : 11
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: MAI HẮC ĐẾ- P 15- Q8
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 3-5-7(6H30-8H30)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0917320715 - 01635268445
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem Cần gia sư Can gia su Tìm gia sư Tim gia su Gia sư uy tín Gia sư dạy kèm Gia su day kem Gia sư hcm Gia sư giỏi Gia sư toán Gia sư hóa Gia sư tiếng anh
Mã số
612/8
   
Chưa giao
   
Cần gia sư dạy kèm
Xem chi tiết »
Lớp dạy : 1
Môn dạy: T-V-RÈN CHỮ
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỖ 4(CƯ XÁ ĐÔ THÀNH)-P4- Q3
Mức lương: 1400000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2-6-7(5H30-7H)
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0917320715 - 01635268445
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem Cần gia sư Can gia su Tìm gia sư Tim gia su Gia sư uy tín Gia sư dạy kèm Gia su day kem Gia sư hcm Gia sư giỏi Gia sư toán Gia sư hóa Gia sư tiếng anh
Mã số
218/3
   
Chưa giao
   
Cần gia sư dạy kèm
Xem chi tiết »
Lớp dạy : 8 ( 2EM )
Môn dạy: T-L-H-V-A
Địa chỉ: VÕ VĂN VÂN - ẤP 1- XÃ VĨNH LỘC B- BÌNH CHÁNH
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.6 ( 6H -8H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0917320715 - 01635268445
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem Cần gia sư Can gia su Tìm gia sư Tim gia su Gia sư uy tín Gia sư dạy kèm Gia su day kem Gia sư hcm Gia sư giỏi Gia sư toán Gia sư hóa Gia sư tiếng anh
Mã số
254/BCHANH
   
Chưa giao
   
Cần gia sư dạy kèm
Xem chi tiết »
Lớp dạy : 11
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: BÌNH CHIỂU -P. BÌNH CHIỂU - Q.THỦ ĐỨC
Mức lương: 600000 VNĐ
Thời gian dạy: 1 BUỔI - CHIỀU T7 ( 4H -6H) HIOẶC SÁNG CN (9H -11H )
Yêu cầu: CẦN NAM
Liên hệ: 0917320715 - 01635268445
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem Cần gia sư Can gia su Tìm gia sư Tim gia su Gia sư uy tín Gia sư dạy kèm Gia su day kem Gia sư hcm Gia sư giỏi Gia sư toán Gia sư hóa Gia sư tiếng anh
Mã số
479/TDUC
   
Chưa giao
   
Cần gia sư dạy kèm
Xem chi tiết »
Lớp dạy : 3
Môn dạy: T-V-A
Địa chỉ: NGUYỄN THÁI BÌNH - P. 12 - Q.TÂNBÌNH
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI 6H-8H(T2->T6)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0917320715 - 01635268445
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem Cần gia sư Can gia su Tìm gia sư Tim gia su Gia sư uy tín Gia sư dạy kèm Gia su day kem Gia sư hcm Gia sư giỏi Gia sư toán Gia sư hóa Gia sư tiếng anh
Mã số
538/TBINH
   
Chưa giao
   
Cần gia sư dạy kèm
Xem chi tiết »