Gia sư hiện có

Alias: kem-tai-thi-xa-long-khanh-dong-nai ID Quan1058Lop1058Tinh154

liên hệ 0908193739

Gia sư Long Khánh Đông Nai - Gia sư Tài Năng Việt

Gia sư Thị Xã Long Khánh D8ồng Nai


  • Mã số: 13446 Trần Thị Thu Nga
  • Gia sư Trần Thị Thu Nga
   Hiện là: Cử Nhân
   Năm sinh: 11/11/1993
   Trường: ĐH Công Nghiệp TP HCM
   Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh
   Năm tốt nghiệp: 2015
   Nhận dạy: Lớp 6 - Lớp 7 - Lớp 8 - Lớp 9 - Lớp 10 - Ngoại Ngữ -
  • Các môn dạy: Toán - Lý - Hóa - Anh -
  • Địa điểm dạy: Thị Xã Long Khánh -
  • Mức lương: 100,000 đ/buổi
  • Mô tả: Gia sư có 6 năm kinh nghiệm làm gia sư

  • Mã số: 5630 Nguyễn Thị Nhung
  • Gia sư Nguyễn Thị Nhung
   Hiện là: Giáo Viên
   Năm sinh: 25/07/1987
   Trường: ĐHSP Hà Nội 2
   Chuyên ngành: Công Nghệ Thông Tin
   Năm tốt nghiệp: 2009
   Nhận dạy: Lớp 1 - Lớp 2 - Lớp 3 - Lớp 4 - Lớp 5 - Lớp 6 - Lớp 7 - Lớp 8 - Lớp 9 -
  • Các môn dạy: Toán - Hóa - Tin Học -
  • Địa điểm dạy: Thị Xã Long Khánh -
  • Mức lương: 180,000 đ/buổi
  • Mô tả: Gia sư Trước đây đã có nhiều năm làm gia sư khi còn học Đại học đến nay. Dạy dễ hiểu
GIA SƯ ĐĂNG NHẬP

Back To Top

ĐĂNG KÝ TÌM GIA SƯ