GIA SƯ TIÊU BIỂU

Tài Liệu Môn Tin Học - Gia Sư Dạy Kèm Môn Tin Học Tại Nhà

STT Tên tài liệu Download
1 Đề cương ôn thi tin hoc lớp 9 HK1 Download
2 100 câu hỏi trắc nghiệm tin học 9 Download
3 Ôn tập HK2 Môn tin hoc 9 mới nhất Download
4 Đề thi học kỳ 2 môn tin học lớp 9 hay Download
5 Đề thi học kì 1 tin học lớp 9 mới nhất Download
6 Đề Kiểm tra 1 tiết môn tin học Download
7 Đề thi học sinh giỏi tin học lớp 9 Download
8 Kiểm tra 15 phút môn tin học lớp 9 Download
9 Đề cương ôn tin học lớp 8 học kì 1 Download
10 Kiểm tra tin học lớp 8 học kì 1 Download
11 Kiểm tra lớp 8 môn tin học HK2 Download
12 Đề thi học kì 2 lớp 8 môn tin học Download
13 Đề thi học kì 1 tin học lớp 8 mới nhất Download
14 Đề cương ôn tập HK2 tin học lớp 8 Download
15 Đề thi học kì 2 lớp 7 môn tin học hay Download
16 Kiểm tra lớp 7 môn tin học HK2 Download
17 Kiểm tra tin học lớp 7 học kì 1 Download
18 Đề thi học kì 1 tin học lớp 7 có đáp án Download
19 Đề cương ôn tin học lớp 7 học kì 1 Download
20 Đề cương ôn tập học kì 2 tin học lớp 7 Download
21 Câu hỏi ôn tập tin học lớp 6 Download
22 Bộ đề thi học sinh giỏi tin học lớp 8 Download
23 Kiểm tra tin học lớp 6 học kì 1 Download
24 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn tin học hay Download
25 Đề thi học kì 1 tin học lớp 6 Download
26 Bài tập thực hành tin học 8 Download
27 Đề cương ôn tin học lớp 6 học kì 1 Download
28 Đề cương ôn tập học kì 2 tin học lớp 6 Download
29 Bài kiểm tra lớp 6 môn tin học HK2 Download
30 Ôn tập lớp 8 môn tin học Download
31 Đề thi HK2 Tin học 8 Download
32 Bài tập thực hành tin học lớp 6 Download
33 Đề Cương Tin Học Học Kỳ 2 Download
34 Bài tập tin học nâng cao lớp 11 Download
35 Lý Thuyết Và Bài Tập Ôn Thi Hk2 Tin Học 11 Download
36 Đề Kiểm Tra Tin Học 11 Học Kỳ 2 Download
37 Đề Thi Tin Học Lớp 11 Học Kỳ 2 Mới Nhất Download
38 Tài Liệu Tin Học 11 Hay Nhất Download
39 Đề Thi Học Kì 1 Tin Học Lớp 11 Có Đáp Án Download
40 Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Tin Học Hay Download
41 Đề Cương Ôn Tin Học Lớp 11 Học Kì 1 Download
42 Tài Liệu Tin Học 11 Hay Nhất Download
43 Đề Thi Tin Học 10 Học Kỳ 2 Download
44 Đề Thi Học Sinh Giỏi Tin Học Lớp 10 Download
45 Đề Thi Học Kì 2 Lớp 10 Môn Tin Học Hay Download
46 Đề Cương Ôn Tập Học Kì Ii Môn Tin Học 10 Download
47 Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Tin Học Lớp 10 Download
48 Tài Liệu Tin Học 10 Hay Nhất Download
49 Đề Thi Tin Học Học Kỳ 1 Lớp 10 Mới Nhất Download
50 Đề Thi Học Kì 1 Tin Học Lớp 10 Có Đáp Án Download
51 Ôn Tập Học Kì 1 Môn Tin Học 10 Download
52 Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Tin Học Lớp 10 Download
53 Ôn Tập Học Kì 1 Môn Tin Học 10 Download
54 Lý Thuyết Và Bài Tập Ôn Thi HK2 Tin Học 10 Download
55 Đề Cương Ôn Tập Học Kỳ 2 Tin Học Lớp 11 Download
56 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Nghề Tin Học Văn Phòng Download
57 Đề cương ôn tập học kì 2 tin học lớp 7 hay nhất Download
58 Đề cương ôn tin học lớp 7 học kì 1 mới nhất Download
59 Tài Liệu Môn Tin Học Lớp 9, Ôn Thi Học Kì 2 Lớp 9 Môn Tin Học Download
60 Tài Liệu Môn Tin Học Lớp 9, Đề Kiểm Tra Học Kì 2 Môn Tin Học Lớp 9 Download
61 Tài Liệu Môn Tin Học Lớp 9, Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 9 Môn Tin Học Download
62 Tài Liệu Môn Tin Học Lớp 9, Đề Thi Học Kì 1 Môn Tin Học Lớp 9 Download
63 Tài Liệu Môn Tin Học Lớp 9, Đề Cương Tổng Hợp Ôn Thi Môn Tin Học Lớp 9 Học Kì 2 Download
64 Tài Liệu Môn Tin Học Lớp 8, Đề Cương Ôn Thi Học Kì 1 Môn Tin Học lớp 8 Download
65 Tài Liệu Môn Tin Học Lớp 8, Ôn Tập Chuẩn Bị Kiểm Tra Học Kì 2 Môn Tin Học Lớp 8 Download
66 Tài Liệu Môn Tin Học Lớp 8, Đề Thi Học Kì 1 Môn Tin Học Lớp 8 Có Đáp Án Download
67 Tài Liệu Môn Tin Học Lớp 8, Đề Kiểm Tra Học Kì 1 Môn Tin Học Lớp 8 Download
68 Các Dạng Bài Tập Pascal Lớp 8 Môn Tin Học Download
69 Tài Liệu Môn Tin Học Lớp 8, Đề Thi Học Kì 2 Môn Tin Học Lớp 8 Download
70 Tài Liệu Môn Tin Học Lớp 6, Tổng Hợp Đề Kiểm Tra Học Kì 2 Môn Tin Học Lớp 6 Download
71 Tài Liệu Môn Tin Học Lớp 6, Đề Cương Ôn Tập Học Kì 1 lớp 6 Năm 2017-2018 Download
72 Tài Liệu Môn Tin Học Lớp 6,Đề Thi Và Đáp Án Môn Tin Học Lớp 6 Học Kì 2 Download
73 Đề Thi Học Kì 1 Lớp 6 Môn Tin Học Có Đáp Án Download
74 Tài Liệu Môn Tin Học Lớp 6, Ôn Tập Kiểm Tra Cuối Học Kì 2 Lớp 6 Môn Tin Học Download
75 Tài Liệu Môn Tin Học Lớp 6, Đề Kiểm Tra Học Kì 2 Lớp 6 Môn Tin Học Download
76 Tài Liệu Môn Tin Học Lớp 6, Đề Cường Ôn Thi Học Kì 1 Lớp 6 Môn Tin Học Download
77 Đề Thi Học Kì 1 Lớp 6 Môn Tin Học Hay Download
78 Tài Liệu Môn Tin Học Lớp 7, Đề Cương Ôn Thi Học Kì 2 Lớp 7 Môn Tin Học Download
79 Tài Liệu Môn Tin Học Lớp 7, Đề Thi Học Kì 2 Môn Tin Học Lớp 7 Download
80 Tài Liệu Môn Tin Học Lớp 7, Đề Cương Ôn Thi Học Kì 1 Môn Tin Học Lớp 7 Download
Hồ sơ của bạn

TIN TỨC

  • Gia sư dạy kèm Hà Nội nhận dạy kèm các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, với tất cả các môn trong chương trình học như: toán, tập viết, tiếng anh, vật lý, hóa học,..
  • Trung Tâm Gia Sư Hồ Chí Minh - Gia Sư Tài Năng Việt Chuyên Nhận Dạy Kèm Tứ Lớp 1 Đến Lớp 12 ( LTĐH)đảm bảo uy tín chất lượng - hiệu quả
  • Trung Tâm Gia sư Đà Nẵng gia Sư có bằng cấp - nhiều năm kinh nghiệm đang giảng dạy tại các trường tại Đà Nẵng Nhận dạy kèm từ lớp đến lớp 12
Back To Top