Thông tin gia sư

 • Lê Nguyên Hiếu
  Lê Nguyên Hiếu
  • Mã số: 14495
  • Hiện là: Cử Nhân
  • Trường: Đã tốt nghiệp trường KHXH-NV Thành Phố Hồ Chí Minh
  • Hiện là: Cử Nhân
  • Năm sinh: 28/04/1991
  • Chuyên ngành: Ngữ Văn Anh
  • Nhận dạy: Lớp 9 - Lớp 10 - Lớp 12 - Ôn Thi Đại Học -
  • Các môn dạy: Anh -
  • Địa điểm dạy:
  • Mức lương: 250,000 đồng/buổi
  Mô tả: nhiet tinh, day theo chuong trinh hien hanh

Xem gia sư khác
GIA SƯ ĐĂNG NHẬP

Back To Top

ĐĂNG KÝ TÌM GIA SƯ