Thông tin gia sư

 • Hà Như Ý
  Hà Như Ý
  • Mã số: 7984
  • Hiện là: Sinh Viên
  • Trường: Đại Học Dầu Khí Việt Nam
  • Hiện là: Sinh Viên
  • Năm sinh: 25/05/1998
  • Chuyên ngành: khoan- khai thác dầu khí
  • Nhận dạy: Lớp 1 - Lớp 2 - Lớp 3 - Lớp 4 - Lớp 5 - Lớp 6 - Lớp 7 - Lớp 8 - Lớp 9 - Lớp 10 - Lớp 11 - Lớp 12 - Ôn Thi Đại Học -
  • Các môn dạy: Toán - Lý -
  • Địa điểm dạy: TP Vũng Tàu - TP Bà Rịa - Huyện Đất Đỏ - Huyện Long Điền -
  • Mức lương: 120,000 đồng/buổi
  Mô tả: thế mạnh môn toán. giành thành tích tốt khi tham gia các hội thi giải toán casio vật lý

Xem gia sư khác
GIA SƯ ĐĂNG NHẬP

Back To Top

ĐĂNG KÝ TÌM GIA SƯ