Thông tin gia sư

 • Đoàn thị ý nhi
  Đoàn thị ý nhi
  • Mã số: 10560
  • Hiện là: Giáo Viên
  • Trường: Đại học quy nhơn
  • Hiện là: Giáo Viên
  • Năm sinh: 07/03/1994
  • Chuyên ngành: Sư phạm vật lý
  • Nhận dạy: Lớp 6 - Lớp 7 - Lớp 8 - Lớp 9 -
  • Các môn dạy: Toán - Lý -
  • Địa điểm dạy: Quận Tân Bình - Quận Tân Phú -
  • Mức lương: 150,000 đồng/buổi
  Mô tả: Có 2 nam đi dạy tại trường va 4 năm gia sư tại nhà

Xem gia sư khác
GIA SƯ ĐĂNG NHẬP

Back To Top

ĐĂNG KÝ TÌM GIA SƯ