Gia Sư Dạy Kèm Tiếng Anh - Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt

Mã Số: 15050
Lớp Chưa giao - 30%
Lớp dạy : Căn Bản -
Môn dạy: Tiếng Anh - Đàm Thoại -
Địa chỉ: Lê Thị Bạch Cát -P11 - Quận 11 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2.500.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi
Thời gian dạy: Sắp xếp CHIỀU 2H-4H
Yêu cầu: Cử Nhân Nữ
Liên hệ: 0933.050.267
Dang ky lam gia su
Mã Số: 15033
Lớp đã giao - 30%
Lớp dạy : Ngoại Ngữ -
Môn dạy: Tiếng Anh - Đàm Thoại -
Địa chỉ: Phổ Quang -P2 - Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh
Mức lương: 7.000.000 đồng/tháng
Số buổi: 4 Buổi
Thời gian dạy: Sắp xếp
Yêu cầu: Cử Nhân Nữ
Liên hệ: 0933.050.267
Dang ky lam gia su

Back To Top

ĐĂNG KÝ TÌM GIA SƯ