GIA SƯ TIÊU BIỂU

Gia sư Lớp Ôn Thi Đại Học| Gia Sư Tài Năng Việt Uy Tín

Mã Số: 13719
Lớp Chưa giao - 30%
Lớp dạy : Lớp Ôn Thi Đại Học -
Môn dạy: Sử -
Địa chỉ: Công An TP- Trần HƯng Đạo- Phương Nguyễn Cư Trinh - Quận 1 - Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
Mức lương: 2.000.000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi
Thời gian dạy: Chiều T7-CN(chọn 90 phút)
Yêu cầu: Giáo Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 0933.050.267
Dang ky lam gia su
Mã Số: 8520
Lớp Chưa giao - 30%
Lớp dạy : Lớp Ôn Thi Đại Học -
Môn dạy: Sử -
Địa chỉ: Phan Đình Phùng- Phường Hải Châu - Quận Hải Châu - Đà Nẵng (Xem bản đồ)
Mức lương: 1.500.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi
Thời gian dạy: Tối 2-4-6(7h-9h)
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 0933.050.267
Dang ky lam gia su
Mã Số: 13718
Lớp đã giao - 30%
Lớp dạy : Lớp Ôn Thi Đại Học -
Môn dạy: Văn -
Địa chỉ: Công An TP- Trần HƯng Đạo- Phương Nguyễn Cư Trinh - Quận 1 - Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
Mức lương: 2.000.000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi
Thời gian dạy: Chiều T7-CN(chọn 90 phút)
Yêu cầu: Giáo Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 0933.050.267
Dang ky lam gia su
Mã Số: 9741
Lớp đã giao - 20%
Lớp dạy : Lớp 12 - Lớp Ôn Thi Đại Học -
Môn dạy: Anh -
Địa chỉ: TTH07 - P.Tân Thới Hiệp - Quận 12 - Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
Mức lương: 2.000.000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi
Thời gian dạy: Tối 4(7h30-9h)+Sáng T7(9h30-11h)
Yêu cầu: Giáo Viên Nữ
Liên hệ: 0933.050.267
Dang ky lam gia su
Mã Số: 9718
Lớp đã giao - 30%
Lớp dạy : Lớp Ôn Thi Đại Học -
Môn dạy: Sinh -
Địa chỉ: Phạm Hùng(Nhà Sách Ng Văn Cừ)-Bình Hưng - Q. Bình Chánh - Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
Mức lương: 2.000.000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi
Thời gian dạy: Sáng T3-CN(Chọn 90 Phút)
Yêu cầu: Giáo Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 0933.050.267
Dang ky lam gia su
Mã Số: 9699
Lớp đã giao - 30%
Lớp dạy : Lớp Ôn Thi Đại Học -
Môn dạy: Toán -
Địa chỉ: Xa Lộ Hà Nội(Phòng Cháy Chữa Cháy) Phường Hiệp Phú - Quận 9 - Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
Mức lương: 1.800.000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi
Thời gian dạy: Trưa 10h-11h30(Chọn Thứ Trừ T4)
Yêu cầu: Giáo Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 0933.050.267
Dang ky lam gia su
Mã Số: 9654
Lớp đã giao - 35%
Lớp dạy : Lớp Ôn Thi Đại Học -
Môn dạy: Sinh -
Địa chỉ: Nguyễn Văn Nguyễn Phường Tân ĐỊnh - Quận 1 - Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
Mức lương: 1.800.000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi
Thời gian dạy: T2-T4 (7h30-9h) Hoặc Chiều T7(4h-5h30)_CN(9h-10h30)
Yêu cầu: Giáo Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 0933.050.267
Dang ky lam gia su
Mã Số: 9653
Lớp đã giao - 23.3%
Lớp dạy : Lớp Ôn Thi Đại Học -
Môn dạy: -
Địa chỉ: Nguyễn Văn Nguyễn Phường Tân ĐỊnh - Quận 1 - Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
Mức lương: 1.800.000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi
Thời gian dạy: Tối sắp Xếp Chọn 2 Buổi
Yêu cầu: Giáo Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 0933.050.267
Dang ky lam gia su
Mã Số: 9577
Lớp đã giao - 30%
Lớp dạy : Lớp Ôn Thi Đại Học -
Môn dạy: Anh -
Địa chỉ: Kinh Dương Vương- P.Bình Trị Đông B - Q. Bình Tân - Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
Mức lương: 2.200.000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi
Thời gian dạy: Sáng +Chiều +Tối Chọn 90 Phút
Yêu cầu: Giáo Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 0933.050.267
Dang ky lam gia su
Mã Số: 9576
Lớp đã giao - 30%
Lớp dạy : Lớp Ôn Thi Đại Học -
Môn dạy: -
Địa chỉ: Kinh Dương Vương- P.Bình Trị Đông B - Q. Bình Tân - Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
Mức lương: 2.200.000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi
Thời gian dạy: Sáng +Chiều+Tối Chọn 90 Phút
Yêu cầu: Giáo Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 0933.050.267
Dang ky lam gia su
Mã Số: 9575
Lớp đã giao - 30%
Lớp dạy : Lớp Ôn Thi Đại Học -
Môn dạy: Toán -
Địa chỉ: Kinh Dương Vương- P.Bình Trị Đông B - Q. Bình Tân - Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
Mức lương: 3.300.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi
Thời gian dạy: Sáng+Chiều+Tối Chọn 90Phút
Yêu cầu: Giáo Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 0933.050.267
Dang ky lam gia su
Mã Số: 9493
Lớp đã giao - 30%
Lớp dạy : Lớp Ôn Thi Đại Học -
Môn dạy: Toán -
Địa chỉ: Lê Thị Hoa- KP 3- Phường Bình Chiểu - Q. Thủ Đức - Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
Mức lương: 2.000.000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi
Thời gian dạy: Sáng 8h-9h30(8h-9h30)
Yêu cầu: Giáo Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 0933.050.267
Dang ky lam gia su
Mã Số: 8900
Lớp đã giao - 29.4%
Lớp dạy : Lớp 12 - Lớp Ôn Thi Đại Học -
Môn dạy: Toán -
Địa chỉ: Đường Số 9 ( QL13) - F Hiệp Bình Phú - Q. Thủ Đức - Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
Mức lương: 1.700.000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi
Thời gian dạy: Tối T2-T4-CN -T7 Chọn 90 Phút/2 Buổi
Yêu cầu: Giáo Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 0933.050.267
Dang ky lam gia su
Mã Số: 9228
Lớp đã giao - 27.8%
Lớp dạy : Lớp Ôn Thi Đại Học -
Môn dạy: Toán -
Địa chỉ: Xa Lộ Hà Nội(Phòng Cháy Chữa Cháy) Phường Hiệp Phú - Quận 9 - Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
Mức lương: 1.800.000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi
Thời gian dạy: Trưa 12h-1h30(Sắp xếp thứ )
Yêu cầu: Giáo Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 0933.050.267
Dang ky lam gia su
Mã Số: 9229
Lớp đã giao - 30%
Lớp dạy : Lớp Ôn Thi Đại Học -
Môn dạy: -
Địa chỉ: Xa Lộ Hà Nội(Phòng Cháy Chữa Cháy) Phường Hiệp Phú - Quận 9 - Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
Mức lương: 900.000 đồng/tháng
Số buổi: 1 Buổi
Thời gian dạy: Trưa 12h-1h30 Trừ T3-7(Sắp xếp Thứ)
Yêu cầu: Giáo Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 0933.050.267
Dang ky lam gia su
Mã Số: 9363
Lớp đã giao - 30%
Lớp dạy : Lớp Ôn Thi Đại Học -
Môn dạy: Toán -
Địa chỉ: Trương Phước Phan- Phường Bình Trị Đông - Q. Bình Tân - Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
Mức lương: 2.500.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi
Thời gian dạy: Sáng+Chiều Sắp Xếp Chọn 90 Phút
Yêu cầu: Giáo Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 0933.050.267
Dang ky lam gia su
Mã Số: 9191
Lớp đã giao - 35%
Lớp dạy : Lớp Ôn Thi Đại Học -
Môn dạy: Sinh -
Địa chỉ: Trương Phước Phan- Phường Bình Trị Đông - Q. Bình Tân - Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
Mức lương: 2.500.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi
Thời gian dạy: Sáng+Chiều Sắp Xếp Chọn 90 Phút
Yêu cầu: Giáo Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 0933.050.267
Dang ky lam gia su
Mã Số: 9190
Lớp đã giao - 33%
Lớp dạy : Lớp Ôn Thi Đại Học -
Môn dạy: Hóa -
Địa chỉ: Trương Phước Phan- Phường Bình Trị Đông - Q. Bình Tân - Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
Mức lương: 2.500.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi
Thời gian dạy: Sáng+Chiều Sắp Xếp Chọn 90 Phút
Yêu cầu: Giáo Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 0933.050.267
Dang ky lam gia su
Mã Số: 8286
Lớp đã giao - 35%
Lớp dạy : Lớp Ôn Thi Đại Học -
Môn dạy: Sinh -
Địa chỉ: Nguyễn Văn Quỳ- Phường Phú Thuận - Quận 7 - Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
Mức lương: 1.600.000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi
Thời gian dạy: Sáng CN-T7(Chọn 90 Phút)
Yêu cầu: Giáo Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 0933.050.267
Dang ky lam gia su
Mã Số: 8130
Lớp đã giao - 30%
Lớp dạy : Lớp Ôn Thi Đại Học -
Môn dạy: Hóa -
Địa chỉ: Xa Lộ Hà Nội(Phòng Cháy Chữa Cháy) Phường Hiệp Phú - Quận 9 - Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
Mức lương: 1.500.000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi
Thời gian dạy: Sắp xếp
Yêu cầu: Giáo Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 0933.050.267
Dang ky lam gia su
Hồ sơ của bạn

TIN TỨC

  • Gia sư dạy kèm Hà Nội nhận dạy kèm các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, với tất cả các môn trong chương trình học như: toán, tập viết, tiếng anh, vật lý, hóa học,..
  • Trung Tâm Gia Sư Hồ Chí Minh - Gia Sư Tài Năng Việt Chuyên Nhận Dạy Kèm Tứ Lớp 1 Đến Lớp 12 ( LTĐH)đảm bảo uy tín chất lượng - hiệu quả
  • Trung Tâm Gia sư Đà Nẵng gia Sư có bằng cấp - nhiều năm kinh nghiệm đang giảng dạy tại các trường tại Đà Nẵng Nhận dạy kèm từ lớp đến lớp 12
Back To Top