Tìm Gia sư Dạy các môn Căn Bản | Trung Tâm Gia Sư Uy Tín Chất Lượng

Mã Số: 4942
Lớp đã giao - 30%
Lớp dạy : Lớp 11 -
Môn dạy: Tin Học - Căn Bản -
Địa chỉ: Phan Tây Hồ -P7 - Quận Phú Nhuận - Hồ Chí Minh
Mức lương: 900.000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi
Thời gian dạy: Chiều T7_CN (3h-5h)/học Excel +Word
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 0933.050.267
Dang ky lam gia su
Mã Số: 14794
Lớp đã giao - 30%
Lớp dạy : Ngoại Ngữ -
Môn dạy: Tiếng Hoa - Căn Bản -
Địa chỉ: QL1A, P An Phú Đông - Quận 12 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2.300.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi
Thời gian dạy: Sáng Tối Sắp Xếp
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 0933.050.267
Dang ky lam gia su
Mã Số: 14745
Lớp đã giao - 30%
Lớp dạy : Ngoại Ngữ - Căn Bản -
Môn dạy: Anh - Căn Bản -
Địa chỉ: Bến Vân Đồn - Quận 4 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2.600.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi
Thời gian dạy: Sáng Thứ 2-Thứ 6(Từ 9h-10h30)
Yêu cầu: Giáo Viên Nữ
Liên hệ: 0933.050.267
Dang ky lam gia su
Mã Số: 14719
Lớp đã giao - 35%
Lớp dạy : Căn Bản -
Môn dạy: Anh - Căn Bản -
Địa chỉ: Đinh Bộ Lĩnh - P. 15 - Quận Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2.000.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi
Thời gian dạy: Từ thứ 2-CN ( sáng chiều sắp xêp )
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 0933.050.267
Dang ky lam gia su
Mã Số: 9019
Lớp đã giao - 35%
Lớp dạy : Ngoại Ngữ - Căn Bản -
Môn dạy: Anh - Căn Bản -
Địa chỉ: Thân Nhân Trung - F13 - Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2.400.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi
Thời gian dạy: Tối Sắp xếp
Yêu cầu: Giáo Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 0933.050.267
Dang ky lam gia su
Mã Số: 9165
Lớp đã giao - 35%
Lớp dạy : Lớp 3 -
Môn dạy: Anh - Căn Bản -
Địa chỉ: Tây Thạnh Phường Tây Thạnh - Quận Tân Phú - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1.100.000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi
Thời gian dạy: Tối Thứ 4- T6 ( 5h30-7h30)
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 0933.050.267
Dang ky lam gia su
Mã Số: 9143
Lớp đã giao - 35%
Lớp dạy : Lớp 10 -
Môn dạy: Tiếng Nhật - Căn Bản -
Địa chỉ: Nguyễn Văn Linh Xã Bình Hưng - Quận Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1.000.000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi
Thời gian dạy: Buổi chiều sắp xếp
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 0933.050.267
Dang ky lam gia su
Mã Số: 9142
Lớp đã giao - 35%
Lớp dạy : Lớp 10 -
Môn dạy: Tiếng Anh - Căn Bản -
Địa chỉ: Nguyễn Văn Linh Xã Bình Hưng - Quận Bình Chánh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1.500.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi
Thời gian dạy: Buổi chiều sắp xếp
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 0933.050.267
Dang ky lam gia su
Mã Số: 8778
Lớp đã giao - 25%
Lớp dạy : Căn Bản -
Môn dạy: Tin Học - Căn Bản -
Địa chỉ: Nhất Chi Mai - Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Mức lương: 1.500.000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi
Thời gian dạy: T3 T5 Sắp Xếp
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 0933.050.267
Dang ky lam gia su
Mã Số: 6615
Lớp đã giao - 40%
Lớp dạy : Căn Bản -
Môn dạy: Tin Học - Căn Bản -
Địa chỉ: Bùi Thế Mỹ-P10 - Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh
Mức lương: 1.200.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi
Thời gian dạy: Chiều 2h-4h (Thú 2-4-6 hoặc Thứ 3-5-7)
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 0933.050.267
Dang ky lam gia su
Mã Số: 5026
Lớp đã giao - 30%
Lớp dạy : Ngoại Ngữ -
Môn dạy: Căn Bản -
Địa chỉ: Nguyễn Xí - P.26 - Quận Bình Thạnh - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2.160.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi
Thời gian dạy: S+C+T (Sắp xếp)/lớp Tiếng Na-Uy
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 0933.050.267
Dang ky lam gia su
Mã Số: 14718
Lớp đã giao - 30%
Lớp dạy : Ngoại Ngữ - Căn Bản -
Môn dạy: Anh - Căn Bản -
Địa chỉ: Bến Vân Đồn - Quận 4 - Hồ Chí Minh
Mức lương: 2.600.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi
Thời gian dạy: Sáng Thứ 2-Thứ 6(Từ 9h-10h30)
Yêu cầu: Giáo Viên Nữ
Liên hệ: 0933.050.267
Dang ky lam gia su
GIA SƯ ĐĂNG NHẬP

Back To Top

ĐĂNG KÝ TÌM GIA SƯ