GIA SƯ TIÊU BIỂU

Gia Sư Day Kèm Tại Nhà - Trung Tâm Dạy Kèm Chất Lượng Cao

 • Đội ngũ gia sư dạy kèm tại nhà Tài Năng Việt nhận dạy kèm các môn : toán , tiếng việt, tập đọc, tập viết, rèn chữ, anh văn cho học sinh cấp 1, dạy kèm những học sinh mất căn bản, học sinh khá, giỏ
 • Đội ngũ Giáo Viên Dạy Kèm Môn Toán Lớp 9 ,Tất cả Giáo viên Toán của trung tâm đều là những Thầy cô giáo tốt nghiệp đúng chuyên ngành toán tại các trường sư phạm trên cả nước, có bề dạy và kinh nghiệm giảng dạy từ 5 năm đến 20 năm .Họ là những Giáo viên giỏi toán có phương pháp giảng dạy và truyền đạt tốt . Đặt biệt giáo viện dạy kèm môn toán lớp 9
 • Đội ngũ Giáo Viên Dạy Kèm Môn Toán Lớp 9, Giáo Viên Dạy Kèm Môn Toán Lớp 10, Giáo Viên Dạy Kèm Môn Toán Lớp 11, Giáo Viên Dạy Kèm Môn Toán Lớp 12,
 • Đội ngũ Gia Sư Dạy Kèm Môn sinh lớp 10 tại nhà ,Tất cả Giáo viên Gia Sư Dạy kèm Môn sinh của trung tâm đều là những Thầy cô giáo tốt nghiệp đúng chuyên ngành sinh học tại các trường sư phạm Gia Sư Dạy Kèm Môn Toán Lớp 10 | Gia Sư Dạy Toán
 • Đội ngũ Gia Sư Dạy Kèm Môn sinh lớp 9 tại nhà ,Tất cả Giáo viên Gia Sư Dạy kèm Môn sinh của trung tâm đều là những Thầy cô giáo tốt nghiệp đúng chuyên ngành Toán học tại các trường sư phạm
 • Gia Sư Dạy Kèm Môn Hóa Lớp 11 giỏi, Giáo viên Dạy Kèm Môn Hóa Lớp 11, gia sư dạy hóa lớp 11 tại nhà, tài liệu môn hóa lớp 11,dạy kèm hóa lớp 11
 • Gia Sư Dạy Kèm Môn Hóa Lớp 10 giỏi, Giáo viên Dạy Kèm Môn Hóa Lớp 10, gia sư dạy hóa lớp 10 tại nhà, tài liệu môn hóa lớp 10,dạy kèm hóa lớp 10
 • Gia Sư Dạy Kèm Môn Hóa Lớp 9 giỏi, Giáo viên Dạy Kèm Môn Hóa Lớp 9, gia sư dạy hóa lớp 9 tại nhà, tài liệu môn hóa lớp 9
 • Gia Sư Dạy Kèm Môn Hóa Lớp 8 giỏi, Giáo viên Dạy Kèm Môn Hóa Lớp 8, gia sư dạy hóa lớp 8 tại nhà, tài liệu môn hóa lớp 8,dạy kèm hóa lớp 8
 • Trung tâm Gia Sư Tài Năng Việt nơi qui tụ đội ngũ Gia Sư Dạy Kèm Môn Hoá tại nhà ,Tất cả Giáo viên Gia Sư Môn Hoá Học của trung tâm đều là những Thầy cô giáo tốt nghiệp đúng chuyên ngành Hoá tại các trường sư phạm trên cả nước, có bề dạy và kinh nghiệm giảng dạy từ 5 năm đến 20 năm. Họ là những Giáo viên giỏi Hoá
 • Giáo viên dạy kèm Môn Hóa của trung tâm đều là những Thầy cô giáo tốt nghiệp đúng chuyên ngành Hóa tại các trường sư phạm trên cả nước, có bề dạy và kinh nghiệm giảng dạy từ 5 năm đến 20 năm. Họ là những Giáo viên giỏi Hóa
 • Giáo viên Gia Sư Môn Lý của trung tâm đều là những Thầy cô giáo tốt nghiệp đúng chuyên ngành Lý tại các trường sư phạm trên cả nước, có bề dạy và kinh nghiệm giảng dạy từ 5 năm đến 20 năm. Họ là những Giáo vi
Hồ sơ của bạn

TIN TỨC

 • Gia sư dạy kèm Hà Nội nhận dạy kèm các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, với tất cả các môn trong chương trình học như: toán, tập viết, tiếng anh, vật lý, hóa học,..
 • Trung Tâm Gia Sư Hồ Chí Minh - Gia Sư Tài Năng Việt Chuyên Nhận Dạy Kèm Tứ Lớp 1 Đến Lớp 12 ( LTĐH)đảm bảo uy tín chất lượng - hiệu quả
 • Trung Tâm Gia sư Đà Nẵng gia Sư có bằng cấp - nhiều năm kinh nghiệm đang giảng dạy tại các trường tại Đà Nẵng Nhận dạy kèm từ lớp đến lớp 12
Back To Top